Vilkår og Betingelser

Sidst opdateret 30. oktober 2023

ACCEPT AF VORES JURIDISKE VILKÅR

Vi er Adaptive Media (‘virksomhed’, ‘vi’, ‘os’ eller ‘vores’), en virksomhed registreret i Letland på adressen Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201. Vores momsnummer er LV44103107610.

Vi driver webstedet https://www.produktguider.com/ (“webstedet”) samt alle andre relaterede produkter og tjenester, der henviser til eller linker til disse juridiske vilkår (“juridiske vilkår”) (samlet benævnt “tjenesterne”).

Produktguider.com er en produktsammenligningsside, der kun giver dig pålidelige og objektive oplysninger om forskellige typer produkter.

Du kan kontakte os på telefon +371 22324246, e-mail til info@adaptivemedia.lv eller pr. post til Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201, Letland.

Disse juridiske vilkår udgør en juridisk bindende aftale indgået mellem dig, hvad enten du er personlig eller på vegne af en enhed (“dig”), og Adaptive Media vedrørende din adgang til og brug af tjenesterne. Du accepterer, at du ved at få adgang til tjenesterne har læst, forstået og accepteret at være bundet af alle disse juridiske vilkår. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE DISSE JURIDISKE VILKÅR, ER DET UDTRYKKELIGT FORBUDT FOR DIG AT BRUGE TJENESTERNE, OG DU SKAL STRAKS OPHØRE MED AT BRUGE DEM.

Supplerende vilkår og betingelser eller dokumenter, der fra tid til anden kan offentliggøres på tjenesterne, er udtrykkeligt indarbejdet heri ved henvisning. Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at foretage ændringer eller modifikationer af disse juridiske vilkår fra tid til anden. Vi vil advare dig om eventuelle ændringer ved at opdatere datoen for “Sidst opdateret” i disse juridiske vilkår, og du giver afkald på enhver ret til at modtage specifik meddelelse om enhver sådan ændring. Det er dit ansvar med jævne mellemrum at gennemgå disse juridiske vilkår for at holde dig informeret om opdateringer. Du vil være underlagt og anses for at være blevet gjort opmærksom på og have accepteret ændringerne i eventuelle reviderede juridiske vilkår ved din fortsatte brug af tjenesterne efter den dato, hvor sådanne reviderede juridiske vilkår er offentliggjort.

Tjenesterne er beregnet til brugere, der er mindst 13 år gamle. Alle brugere, der er mindreårige i den jurisdiktion hvor de bor (generelt under 18 år), skal have tilladelse fra og være under direkte opsyn af deres forælder eller værge for at bruge tjenesterne. Hvis du er mindreårig, skal du få din forælder eller værge til at læse og acceptere disse juridiske vilkår, før du bruger tjenesterne.

Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse juridiske vilkår så du har dem let tilgængelige.

1. VORES TJENESTER

De oplysninger, der gives ved brug af tjenesterne, er ikke beregnet til distribution til eller brug af nogen person eller enhed i nogen jurisdiktion eller noget land, hvor en sådan distribution eller brug ville være i strid med love eller regler, eller som ville underkaste os noget registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller et sådant land. Derfor gør de personer, der vælger at få adgang til tjenesterne fra andre steder, det på eget initiativ og er eneansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende.

2. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Vores intellektuelle ejendomsret

Vi er ejeren eller licenshaveren af alle intellektuelle ejendomsrettigheder i vores tjenester, herunder al kildekode, databaser, funktionalitet, software, websteds design, lyd, video, tekst, fotografier og grafik i tjenesterne (samlet kaldet “indholdet”) samt varemærker, servicemærker og logoer indeholdt deri (“mærkerne”).

Vores indhold og mærker er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning (og forskellige andre intellektuelle ejendomsrettigheder og love om illoyal konkurrence) og traktater i USA og rundt om i verden.

Indholdet og mærkerne leveres i eller gennem tjenesterne “som de er”, udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug eller interne forretningsformål.

Din brug af vores tjenester

Med forbehold for din overholdelse af disse juridiske vilkår, herunder afsnittet ‘FORBUDTE AKTIVITETER’ nedenfor, giver vi dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelse licens til:

 • få adgang til tjenesterne; og
 • Hente ned eller udskrive en kopi af noget af indholdet, som du har fået korrekt adgang til.

udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle brug eller interne forretningsformål.

Bortset fra som angivet i dette afsnit eller andetsteds i vores juridiske vilkår, må ingen del af tjenesterne og intet indhold eller mærker kopieres, reproduceres, samles, genudgives, uploades, postes, vises offentligt, kodes, oversættes, transmitteres, distribueres, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til noget kommercielt formål uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.

Hvis du ønsker at gøre brug af tjenesterne, indholdet eller mærkerne på anden måde end beskrevet i dette afsnit eller andre steder i vores juridiske vilkår, bedes du sende din anmodning til: info@adaptivemedia.lv. Hvis vi nogensinde giver dig tilladelse til at opslå, reproducere eller offentligt vise nogen del af vores tjenester eller indhold, skal du identificere os som ejere eller licensgivere af tjenesterne, indholdet eller mærkerne og sikre, at enhver meddelelse om ophavsret eller ejendomsret vises eller er synlig, når du opslår, reproducerer eller viser vores indhold.

Vi forbeholder os alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig i og til tjenesterne, indholdet og mærkerne.

Ethvert brud på disse intellektuelle ejendomsrettigheder vil udgøre et væsentligt brud på vores juridiske vilkår, og din ret til at bruge vores tjenester vil ophøre med det samme.

Dine indlæg

Læs venligst dette afsnit og afsnittet ‘FORBUDTE AKTIVITETER’ omhyggeligt igennem, før du bruger vores tjenester, for at forstå (a) de rettigheder, du giver os, og (b) de forpligtelser, du har, når du opslår eller uploader indhold via tjenesterne.

Indsendelser: Ved direkte at sende os spørgsmål, kommentarer, forslag, ideer, feedback eller andre oplysninger om tjenesterne (“indlæg”), accepterer du at overdrage os alle intellektuelle ejendomsrettigheder til sådanne indlæg. Du accepterer, at vi ejer denne indsendelse og har ret til ubegrænset brug og udbredelse til ethvert lovligt formål, kommercielt eller andet, uden anerkendelse eller kompensation til dig.

Du er ansvarlig for det du poster eller uploader: Ved at sende os indlæg via en hvilken som helst del af tjenesterne accepterer du:

 • bekræfte, at du har læst og accepterer vores ‘FORBUDTE AKTIVITETER’ og ikke vil poste, sende, offentliggøre, uploade eller transmittere via tjenesterne nogen indsendelse, der er ulovlig, chikanerende, hadefuld, skadelig, ærekrænkende, uanstændig, mobning, fornærmende, diskriminerende, truende for nogen person eller gruppe, seksuelt eksplicit, falsk, unøjagtig, bedragerisk eller vildledende;
 • i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, give afkald på alle moralske rettigheder til en sådan indsendelse;
 • garantere, at enhver sådan indsendelse er original fra dig, eller at du har de nødvendige rettigheder og licenser til at indsende sådanne indlæg, og at du har fuld bemyndigelse til at give os ovennævnte rettigheder i forhold til dine indlæg; og
 • garanterer og erklærer, at dine indsendelser ikke udgør fortrolige oplysninger.

Du er eneansvarlig for dine indlæg, og du accepterer udtrykkeligt at godtgøre os for alle tab, som vi måtte lide på grund af din overtrædelse af (a) dette afsnit, (b) en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller (c) gældende lov.

3. BRUGERREPRÆSENTANTER

Ved at bruge tjenesterne erklærer og garanterer du, at: (1) du har den juridiske kapacitet, og du accepterer at overholde disse juridiske vilkår; (2) du er ikke under 13 år; (3) du ikke er mindreårig i den jurisdiktion, hvor du bor, eller hvis du er mindreårig, har du fået forældrenes tilladelse til at bruge tjenesterne; (4) du ikke vil få adgang til tjenesterne via automatiserede eller ikke-menneskelige midler, uanset om det er via en bot, et script eller andet; (5) du ikke vil bruge tjenesterne til noget ulovligt eller uautoriseret formål; og (6) din brug af tjenesterne ikke vil overtræde nogen gældende lov eller regulering.

Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, ikke aktuelle eller ufuldstændige, har vi ret til at suspendere eller opsige din konto og nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af tjenesterne (eller en del deraf).

4. FORBUDTE AKTIVITETER

Du må ikke tilgå eller bruge tjenesterne til noget andet formål end det, vi stiller tjenesterne til rådighed for. Tjenesterne må ikke bruges i forbindelse med nogen kommercielle bestræbelser, undtagen dem, det specifikt er godkendt eller godkendt af os.

Som bruger af tjenesterne accepterer du ikke at:

 • Systematisk hente data eller andet indhold fra tjenesterne for at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, kompilation, database eller mappe uden skriftlig tilladelse fra os.
 • Snyde, bedrage eller vildlede os og andre brugere, især i ethvert forsøg på at få fat i følsomme kontooplysninger såsom brugeradgangskoder.
 • Omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre sikkerhedsrelaterede funktioner i tjenesterne, herunder funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller kopieringen af ethvert indhold eller håndhæver begrænsninger i brugen af tjenesterne og/eller indholdet deri.
 • nedgøre, tilsmudse eller på anden måde skade os og/eller tjenesterne efter vores mening.
 • Bruge oplysninger indhentet fra tjenesterne til at chikanere, misbruge eller skade en anden person.
 • gøre ukorrekt brug af vores supporttjenester eller indsende falske rapporter om misbrug eller dårlig opførsel.
 • Bruge tjenesterne på en måde, der er uforenelig med gældende love eller regler.
 • Udføre uautoriseret indramning eller forbindelse til tjenesterne.
 • Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) virus, trojanske heste eller andet materiale, herunder overdreven brug af store bogstaver og spamming (kontinuerlig udstationering af gentagen tekst), der forstyrrer enhver parts uafbrudte brug og nydelse af tjenesterne eller modificerer, forringer, forstyrrer, ændrer eller forstyrrer brugen, funktionerne, funktionerne, driften eller vedligeholdelsen af tjenesterne.
 • Deltage i automatiseret brug af systemet, såsom at bruge scripts til at sende kommentarer eller beskeder, eller bruge data mining, robotter eller lignende dataindsamlings- og ekstraktions værktøjer.
 • Slet ophavsret eller anden meddelelse om ejendomsret fra ethvert indhold.
 • Forsøge at udgive sig for at være en anden bruger eller person eller bruge en anden persons oplysninger/brugernavn.
 • Uploade eller overføre (eller forsøge at uploade eller overføre) materiale, der fungerer som en passiv eller aktiv informationsindsamlings- eller overførsel mekanisme, herunder, men ikke begrænset til, klare udvekslingsformater for grafik (‘gifs’), 1×1 pixels, web-feil, cookies eller andre lignende enheder (undertiden kaldet ‘spyware’ eller ‘passive indsamling mekanismer’ eller ‘pcms’).
 • Forstyrre, afbryde eller skabe en unødig byrde for tjenesterne eller de netværk eller tjenester, der er forbundet med tjenesterne.
 • Chikanere, irritere, skræmme eller true nogen af vores medarbejdere eller agenter, der er involveret i at levere noget af tjenesterne til dig.
 • Forsøge at omgå enhver foranstaltning i tjenesterne, der er designet til at forhindre eller begrænse adgangen til tjenesterne eller enhver del af tjenesterne.
 • Kopiere eller tilpasse tjenesternes software, herunder men ikke begrænset til Flash, PHP, HTML, JavaScript eller anden kode.
 • Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, dechifrere, dekompilere, adskille eller foretage reverse engineering af softwaren, der udgør eller på nogen måde udgør en del af tjenesterne.
 • Bortset fra hvad der kan være resultatet af standard søgemaskine eller internetbrowser brug, bruge, lancere, udvikle eller distribuere ethvert automatiseret system, herunder uden begrænsning, enhver spider, robot, snyde værktøj, skraber eller offline læser, der får adgang til tjenesterne, eller bruge eller lancere ethvert uautoriseret script eller anden software.
 • Bruge en købsagent eller indkøbsagent til at foretage køb på tjenesterne.
 • Gøre uautoriseret brug af tjenesterne, herunder indsamle brugernavne og/eller e-mailadresser på brugere på elektronisk eller anden måde med det formål at sende uopfordret e-mail eller oprette brugerkonti på automatiseret vis eller under falske forudsætninger.
 • Bruge tjenesterne som en del af ethvert forsøg på at konkurrere med os eller på anden måde bruge tjenesterne og/eller indholdet til enhver indtægtsskabende bestræbelse eller kommerciel virksomhed.
 • Sælge eller på anden måde overføre din profil.
 • Brug tjenesterne til at annoncere eller tilbyde at sælge varer og tjenester.

5. BRUGERGENEREREDE BIDRAG

Tjenesterne tilbyder ikke brugere at indsende eller opslå indhold. Vi kan give dig mulighed for at oprette, indsende, opslå, vise, overføre, udføre, udgive, distribuere eller udsende indhold og materialer til os eller på tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, tekst, skrifter, video, lyd, fotografier, grafik, kommentarer, forslag eller personlige oplysninger eller andet materiale (samlet kaldet “bidrag”). Bidrag kan ses af andre brugere af tjenesterne og via tredjepartswebsteder. Som sådan kan alle bidrag, du sender, blive behandlet i overensstemmelse med tjenesternes privatlivspolitik. Når du opretter eller stiller bidrag til rådighed, erklærer og garanterer du dermed, at:

 • Oprettelsen, distributionen, transmissionen, den offentlige fremvisning eller udførelsen og adgangen til, downloadingen eller kopieringen af dine bidrag krænker ikke og vil ikke krænke nogen tredjeparts ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til, ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller moralske rettigheder.
 • Du er skaberen og ejeren af eller har de nødvendige licenser, rettigheder, samtykker, frigivelser og tilladelser til at bruge og give os, tjenesterne og andre brugere af tjenesterne tilladelse til at bruge dine bidrag på enhver måde, der er omhandlet i tjenesterne og disse juridiske vilkår.
 • Du har skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra hver enkelt identificerbar person i dine bidrag til at bruge navnet eller billedet på hver enkelt identificerbar person for at muliggøre inkludering og brug af dine bidrag på enhver måde, der er omhandlet i tjenesterne og disse juridiske vilkår.
 • Dine bidrag er ikke falske, unøjagtige eller vildledende.
 • Dine bidrag er ikke uopfordrede eller uautoriserede reklamer, reklamemateriale, pyramidespil, kædebreve, spam, masseforsendelser eller andre former for opfordringer.
 • Dine bidrag er ikke uanstændige, uanstændige, liderlige, beskidte, voldelige, chikanerende, injurierende, bagvaskende eller på anden måde anstødelige (som bestemt af os).
 • Dine bidrag må ikke latterliggøre, håne, nedgøre, skræmme eller misbruge nogen.
 • Dine bidrag må ikke bruges til at chikanere eller true (i juridisk forstand) nogen anden person eller til at fremme vold mod en bestemt person eller gruppe af personer.
 • Dine bidrag overtræder ikke nogen gældende lov, forordning eller regel.
 • Dine bidrag ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder til privatlivets fred eller reklame.
 • Dine bidrag ikke overtræder nogen gældende lov om børnepornografi eller på anden måde har til formål at beskytte mindreåriges sundhed eller velbefindende.
 • Dine bidrag må ikke indeholde stødende kommentarer, der er forbundet med race, national oprindelse, køn, seksuel præference eller fysisk handicap.
 • Dine bidrag ikke på anden måde overtræder eller linker til materiale, der overtræder nogen bestemmelse i disse juridiske vilkår eller nogen gældende lov eller forskrift.

Enhver brug af tjenesterne i strid med ovenstående er i strid med disse juridiske vilkår og kan blandt andet resultere i opsigelse eller suspension af dine rettigheder til at bruge tjenesterne.

6. BIDRAGSLICENS

Du og tjenesterne accepterer, at vi kan få adgang til, gemme, behandle og bruge alle oplysninger og personlige data, som du giver, i henhold til vilkårene i privatlivspolitikken og dine valg (herunder indstillinger).

Ved at indsende forslag eller anden feedback vedrørende tjenesterne accepterer du, at vi kan bruge og dele sådan feedback til ethvert formål uden kompensation til dig.

Vi hævder ikke nogen ejendomsret over dine bidrag. Du bevarer det fulde ejerskab af alle dine bidrag og alle intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder, der er forbundet med dine bidrag. Vi er ikke ansvarlige for nogen erklæringer eller repræsentationer i dine bidrag, som du leverer i noget område på tjenesterne. Du er eneansvarlig for dine bidrag til tjenesterne, og du accepterer udtrykkeligt at fritage os for ethvert ansvar og at afstå fra enhver retssag mod os vedrørende dine bidrag.

7. TREDJEPARTS WEBSTEDER OG INDHOLD

Tjenesterne kan indeholde (eller du kan blive sendt via webstedet) links til andre websteder (“tredjepartswebsteder”) samt artikler, fotografier, tekst, grafik, billeder, design, musik, lyd, video, information, applikationer, software og andet indhold eller elementer, der tilhører eller stammer fra tredjeparter (“tredjepartsindhold”). Sådanne tredjepartswebsteder og tredjepartsindhold undersøges, overvåges eller kontrolleres ikke for nøjagtighed, hensigtsmæssighed eller fuldstændighed af os, og vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsteder, der er adgang til via tjenesterne, eller tredjepartsindhold, der er lagt ud på, tilgængeligt via eller installeret fra tjenesterne, herunder indhold, nøjagtighed, krænkelse, meninger, pålidelighed, privat livspraksis eller andre politikker på eller indeholdt i tredjepartswebstederne eller tredjepartsindholdet. Inkludering af, link til eller tilladelse til brug eller installation af tredjepartswebsteder eller tredjepartsindhold betyder ikke, at vi godkender eller støtter det. Hvis du beslutter at forlade tjenesterne og få adgang til tredjepartswebsteder eller at bruge eller installere tredjepartsindhold, gør du det på egen risiko, og du skal være opmærksom på, at disse juridiske vilkår ikke længere gælder. Du bør gennemgå de gældende vilkår og politikker, herunder praksis for beskyttelse af personlige oplysninger og dataindsamling, for ethvert websted, som du navigerer til fra tjenesterne, eller i forbindelse med applikationer, som du bruger eller installerer fra tjenesterne. Ethvert køb, du foretager via tredjepartswebsteder, vil ske via andre websteder og fra andre virksomheder, og vi påtager os intet ansvar overhovedet i forhold til sådanne køb, som udelukkende er mellem dig og den relevante tredjepart. Du accepterer og anerkender, at vi ikke støtter de produkter eller tjenester, der tilbydes på tredjepartswebsteder, og du skal holde os uden skyld i enhver skade forårsaget af dit køb af sådanne produkter eller tjenester. Derudover skal du holde os uden skyld i eventuelle tab, du måtte lide, eller skader, du måtte blive påført i forbindelse med eller som følge af tredjepartsindhold eller enhver kontakt med tredjepartswebsteder.

8. ANNONCØRER

Vi tillader annoncører at vise deres reklamer og andre oplysninger på visse områder af tjenesterne, såsom sidebar-reklamer eller bannerreklamer. Vi giver blot plads til at placere sådanne reklamer, og vi har intet andet forhold til annoncørerne.

9. SERVICE ADMINISTRATION

Vi forbeholder os ret, men ikke pligt, til at: (1) overvåge tjenesterne for overtrædelser af disse juridiske vilkår; (2) tage passende retslige skridt mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse juridiske vilkår, herunder uden begrænsning, at rapportere en sådan bruger til retshåndhævende myndigheder; (3) efter vores eget skøn og uden begrænsning, nægte, begrænse adgangen til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknologisk muligt) ethvert af dine bidrag eller enhver del deraf; (4) efter eget skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar at fjerne fra tjenesterne eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store eller på nogen måde er belastende for vores systemer; og (5) på anden måde administrere tjenesterne på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og til at lette tjenesternes korrekte funktion.

10. PRIVAT POLITIK

Vi går op i databeskyttelse og sikkerhed. Læs venligst vores privatlivspolitik her. Ved at bruge tjenesterne accepterer du at være bundet af vores privatlivspolitik, som er indarbejdet i disse juridiske vilkår. Vær opmærksom på, at tjenesterne er hostet i Rumænien. Hvis du tilgår tjenesterne fra en anden region i verden med love eller andre krav til indsamling, brug eller videregivelse af personoplysninger, der adskiller sig fra gældende love i Rumænien, overfører du dine data til Rumænien gennem din fortsatte brug af tjenesterne, og du giver udtrykkeligt samtykke til, at dine data overføres til og behandles i Rumænien.

11. LØBETID OG OPSIGELSE

Disse juridiske vilkår forbliver i fuld kraft og virkning, mens du bruger tjenesterne. UDEN AT BEGRÆNSE NOGEN ANDEN BESTEMMELSE I DISSE JURIDISKE VILKÅR, FORBEHOLDER VI OS RETTEN TIL, EFTER EGET SKØN OG UDEN VARSEL ELLER ANSVAR, AT NÆGTE ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE (HERUNDER BLOKERING AF VISSE IP-ADRESSER), TIL ENHVER PERSON AF ENHVER GRUND ELLER UDEN GRUND, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR BRUD PÅ ENHVER REPRÆSENTATION, GARANTI ELLER PAGT INDEHOLDT I DISSE JURIDISKE VILKÅR ELLER AF ENHVER GÆLDENDE LOV ELLER REGULERING. VI KAN AFSLUTTE DIN BRUG ELLER DELTAGELSE I TJENESTERNE ELLER SLETTE ETHVERT INDHOLD ELLER INFORMATION, SOM DU HAR SENDT TIL ENHVER TID, UDEN ADVARSEL, EFTER VORES EGET SKØN.

Hvis vi opsiger eller suspenderer din konto af en eller anden grund, er det forbudt for dig at registrere og oprette en ny konto under dit navn, et falsk eller lånt navn eller en tredjeparts navn, selvom du måske handler på vegne af tredjeparten. Ud over at opsige eller suspendere din konto, forbeholder vi os ret til at tage passende retslige skridt, herunder uden begrænsning at forfølge civilretlige, strafferetlige og påbudmæssige retsmidler.

12. ÆNDRINGER OG AFBRYDELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller fjerne indholdet af tjenesterne til enhver tid eller af enhver grund efter vores eget skøn uden varsel. Vi har dog ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger på vores tjenester. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen modifikation, prisændring, suspension eller afbrydelse af tjenesterne.

Vi kan ikke garantere, at tjenesterne vil være tilgængelige til enhver tid. Vi kan opleve hardware-, software- eller andre problemer eller være nødt til at udføre vedligeholdelse relateret til tjenesterne, hvilket resulterer i afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Vi forbeholder os ret til at ændre, revidere, opdatere, suspendere, afbryde eller på anden måde modificere tjenesterne til enhver tid eller af enhver grund uden varsel til dig. Du accepterer, at vi ikke har noget som helst ansvar for tab, skade eller ulejlighed forårsaget af din manglende evne til at få adgang til eller bruge tjenesterne under enhver nedetid eller afbrydelse af tjenesterne. Intet i disse juridiske vilkår skal fortolkes som en forpligtelse for os til at vedligeholde og supportere tjenesterne eller til at levere rettelser, opdateringer eller udgivelser i forbindelse hermed.

13. GÆLDENDE LOV

Disse juridiske vilkår er underlagt og fortolkes i henhold til lovgivningen i Letland, og brugen af De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationalt salg af varer er udtrykkeligt udelukket. Hvis dit sædvanlige opholdssted er i EU, og du er en forbruger, har du desuden den beskyttelse, der giver dig af obligatoriske bestemmelser i loven i dit opholdsland. Adaptive Media og du accepterer begge at underkaste dig den ikke-eksklusive jurisdiktion for domstolene i Valmiera, hvilket betyder, at du kan fremsætte et krav om at forsvare dine forbrugerbeskyttelse rettigheder med hensyn til disse juridiske vilkår i Letland eller i det EU-land, hvor du bor.

14. KONFLIKTLØSNING

Uformelle forhandlinger

For at fremskynde løsningen og kontrollere omkostningerne ved enhver tvist, kontrovers eller krav i forbindelse med disse juridiske vilkår (hver især en “tvist” og samlet “tvister”), der indbringes af enten dig eller os (individuelt en “part” og samlet “parterne”), er parterne enige om først at forsøge at forhandle enhver tvist (undtagen de tvister, der udtrykkeligt er angivet nedenfor) uformelt i mindst tredive (30) dage, før de indleder voldgift. Sådanne uformelle forhandlinger påbegyndes ved skriftlig meddelelse fra den ene part til den anden part.

Bindende voldgift

Enhver tvist, der opstår som følge af forholdet mellem parterne i disse juridiske vilkår, skal afgøres af en voldgiftsmand, der vælges i overensstemmelse med voldgifts reglerne og de interne regler for Den Europæiske Voldgiftsdomstol, der er en del af Det Europæiske Voldgifts Center med sæde i Strasbourg, og som er i kraft på det tidspunkt, hvor anmodningen om voldgift indgives, og hvis vedtagelse af denne klausul udgør accept. Voldgift Sædet skal være Valmiera, Letland, Letland. Sproget i sagen skal være engelsk. Gældende regler for materiel ret skal være lovgivningen i Letland.

Begrænsninger

Parterne er enige om, at enhver voldgift skal være begrænset til tvisten mellem parterne individuelt. I det omfang loven tillader det, (a) må ingen voldgift forenes med nogen anden retssag; (b) er der ingen ret til eller bemyndigelse til, at nogen tvist voldgifts behandles på grundlag af et gruppesøgsmål eller til at anvende gruppesøgsmål procedurer; og (c) er der ingen ret til eller bemyndigelse til, at nogen tvist indbringes i en påstået repræsentativ kapacitet på vegne af offentligheden eller andre personer.

Undtagelser fra uformelle forhandlinger og voldgift

Parterne er enige om, at følgende tvister ikke er omfattet af ovenstående bestemmelser om uformelle forhandlinger og bindende voldgift: (a) enhver tvist, der søger at håndhæve eller beskytte, eller som vedrører gyldigheden af, en parts intellektuelle ejendomsrettigheder; (b) enhver tvist, der er relateret til, eller som udspringer af, påstande om tyveri, piratkopiering, krænkelse af privatlivets fred eller uautoriseret brug; og (c) ethvert krav om påbud. Hvis denne bestemmelse viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, vil ingen af parterne vælge at mægle i en tvist, der falder ind under den del af denne bestemmelse, der viser sig at være ulovlig eller ikke kan håndhæves, og en sådan tvist skal afgøres af en domstol med kompetent jurisdiktion inden for de domstole, der er anført for jurisdiktion ovenfor, og parterne accepterer at underkaste sig den personlige jurisdiktion for den pågældende domstol.

15. RETTELSER

Der kan være oplysninger på tjenesterne, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, herunder beskrivelser, priser, tilgængelighed og forskellige andre oplysninger. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysningerne på tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel.

16. DISCLAIMER

TJENESTERNE LEVERES, SOM DE ER OG FOREFINDES. DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF TJENESTERNE VIL VÆRE PÅ DIN EGEN RISIKO. I DET OMFANG LOVEN TILLADER DET, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, I FORBINDELSE MED TJENESTERNE OG DIN BRUG AF DEM, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. VI GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM NØJAGTIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF TJENESTERNES INDHOLD ELLER INDHOLDET AF WEBSTEDER ELLER MOBILAPPLIKATIONER, DER ER KNYTTET TIL TJENESTERNE, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR (1) FEJL, MANGLER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD OG MATERIALER, (2) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM AF NOGEN ART SOM FØLGE AF DIN ADGANG TIL OG BRUG AF TJENESTERNE, (3) ENHVER UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER BRUG AF VORES SIKRE SERVERE OG/ELLER ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER ØKONOMISKE OPLYSNINGER, DER ER GEMT DERI, (4) ENHVER AFBRYDELSE ELLER OPHØR AF TRANSMISSION TIL ELLER FRA TJENESTERNE, (5) EVENTUELLE FEJL, VIRA, TROJANSKE HESTE ELLER LIGNENDE, DER KAN OVERFØRES TIL ELLER GENNEM TJENESTERNE AF ENHVER TREDJEPART, OG/ELLER (6) EVENTUELLE FEJL ELLER UDELADELSER I ETHVERT INDHOLD OG MATERIALE ELLER FOR ETHVERT TAB ELLER SKADE AF ENHVER ART, DER ER OPSTÅET SOM FØLGE AF BRUGEN AF ETHVERT INDHOLD, DER ER SENDT, TRANSMITTERET ELLER PÅ ANDEN MÅDE GJORT TILGÆNGELIGT VIA TJENESTERNE. VI GARANTERER IKKE OG PÅTAGER OS IKKE ANSVARET FOR NOGET PRODUKT ELLER NOGEN TJENESTE, DER ANNONCERES ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA TJENESTERNE, NOGET HYPERLINKET WEBSTED ELLER NOGET WEBSTED ELLER MOBILAPPLIKATION, DER VISES I NOGET BANNER ELLER ANDEN REKLAME, OG VI VIL IKKE VÆRE EN PART I ELLER PÅ NOGEN MÅDE VÆRE ANSVARLIGE FOR AT OVERVÅGE NOGEN TRANSAKTION MELLEM DIG OG NOGEN TREDJEPARTS UDBYDERE AF PRODUKTER ELLER TJENESTER. SOM MED KØB AF ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GENNEM ETHVERT MEDIE ELLER I ETHVERT MILJØ, BØR DU BRUGE DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG UDVISE FORSIGTIGHED, HVOR DET ER RELEVANT.

17. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL VI ELLER VORES DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN TREDJEPART FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE, TABT OMSÆTNING, TAB AF DATA ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF TJENESTERNE, SELVOM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET DET MODSATTE I DETTE DOKUMENT, VIL VORES ANSVAR OVER FOR DIG, UANSET ÅRSAG OG UANSET SØGSMÅLETS FORM, TIL ENHVER TID VÆRE BEGRÆNSET TIL 0. VISSE AMERIKANSKE DELSTAT LOVE OG INTERNATIONALE LOVE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVE GÆLDER FOR DIG, GÆLDER NOGLE AF ELLER ALLE OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER ELLER BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FOR DIG, OG DU KAN HAVE YDERLIGERE RETTIGHEDER.

18. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse, herunder vores datterselskaber, tilknyttede selskaber og alle vores respektive ledere, agenter, partnere og medarbejdere, fra og mod ethvert tab, skade, ansvar, krav eller efterspørgsel, herunder rimelige advokatsalærer og udgifter, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af: (1) brug af tjenesterne; (2) overtrædelse af disse juridiske betingelser; (3) enhver overtrædelse af dine erklæringer og garantier, der er angivet i disse juridiske betingelser; (4) din overtrædelse af en tredjeparts rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder; eller (5) enhver åbenlys skadelig handling over for enhver anden bruger af tjenesterne, som du er forbundet med via tjenesterne. Uanset ovenstående forbeholder vi os ret til, for din regning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, som du er forpligtet til at skadesløsholde os for, og du accepterer at samarbejde, for din regning, med vores forsvar af sådanne krav. Vi vil gøre en rimelig indsats for at underrette dig om ethvert sådant krav, handling eller procedure, der er underlagt denne skadesløsholdelse, når vi bliver opmærksomme på det.

19. BRUGERDATA

Vi vil opbevare visse data, som du sender til tjenesterne, med det formål at administrere tjenesternes ydeevne samt data vedrørende din brug af tjenesterne. Selvom vi udfører regelmæssige rutinemæssige sikkerhedskopier af data, er du eneansvarlig for alle data, som du overfører, eller som vedrører enhver aktivitet, du har foretaget ved hjælp af tjenesterne. Du accepterer, at vi ikke har noget ansvar over for dig for tab eller beskadigelse af sådanne data, og du giver hermed afkald på enhver ret til søgsmål mod os som følge af et sådant tab eller beskadigelse af sådanne data.

20. DIVERSE

Disse juridiske vilkår og eventuelle politikker eller driftsregler, som vi har offentliggjort på tjenesterne eller med hensyn til tjenesterne, udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os. Hvis vi undlader at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse juridiske vilkår, skal det ikke fungere som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Disse juridiske vilkår gælder i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Vi kan til enhver tid overdrage alle eller dele af vores rettigheder og forpligtelser til andre. Vi er ikke ansvarlige for tab, skade, forsinkelse eller manglende handling forårsaget af nogen årsag uden for vores rimelige kontrol. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse juridiske vilkår fastslås at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, anses denne bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse juridiske vilkår og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser. Der oprettes ikke noget joint venture, partnerskab, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og os som følge af disse juridiske vilkår eller brug af tjenesterne. Du accepterer, at disse juridiske vilkår ikke vil blive fortolket imod os i kraft af, at vi har udarbejdet dem. Du giver hermed afkald på ethvert forsvar, du måtte have baseret på den elektroniske form af disse juridiske vilkår og den manglende underskrift fra parterne til at udføre disse juridiske vilkår.

21. KONTAKT OS

For at løse en klage vedrørende tjenesterne eller for at modtage yderligere oplysninger om brugen af tjenesterne, bedes du kontakte os på:

Adaptive Media
Cesu gade 19
Letland, Valmiera, Valmieras novads LV-4201
Telefon: +371 22324246
info@adaptivemedia.lv